יומן עבודה

היכרות עם קיפר
1. כניסה למערכת  בכניסה ראשונה יש לעדכן סיסמא  2. לחיצה על התחלה מציגה רשימה של כל הפרויקטים בארגון שיש למשתמש הרשאה אליהם ...
ה', 8 אוג, 2019 ב- 2:47 אחר הצהריים
לא מצליח לדווח
 כשהיומן כבר חתום על ידי המפקח או מנהל עבודה לא ניתן לדווח /לעדכן ביומן (השדות צבועים באפור כהה ולא מופיעה המילה עדכן ) . רק מי שחתם יכול לבטל את החתימה ול...
ה', 8 אוג, 2019 ב- 3:02 אחר הצהריים