1. כניסה למערכת 

בכניסה ראשונה יש לעדכן סיסמא 2. לחיצה על התחלה מציגה רשימה של כל הפרויקטים בארגון שיש למשתמש הרשאה אליהם
3. סטאטוס יומנים

מציג את הסטאטוס של היומנים ברמה חודשית לפי התפריט המופיע מטה


4. יומן עבודה 

ניתן לבחור את היום לדיווח ע"י לחיצה על החיצים או לחיצה על הסימן של לוח שנה ובחירת התאריך.

דיווח כמויות ומלל חופשי לפי סוג ההרשאה של המשתמש


5. דוחות 

דוח אתר יומי- קובץ PDF של היומן. ניתן לייצא ל-PDF, להדפיס ואו לשללוח במייל 

דוח הגעה לאתר כמותי- דוח כמויות . ניתן לסנן לפי קבלני משנה/קטגוריות ולייצא לאקסל

חיפוש טקסטואלי ביומנים-ניתן לחפש יומן ע"י הקלדת של מילת חיפוש.6. בדיקת אזורים- מאפשר מעקב אחרי התקדמות הפרוייקט .
יש אפשרות לחלק את הפרויקט לשלבים / אזורים 

להוסיף תתי אזורים ועל כל אחד לשייך רשימה אחת או כמה רשימות של בדיקות שמבוצעות בפרוייקט.
רשימה לדוגמה