מה חדש

האפליקציה של קיפר ממשיכה להתפתח ולהשתפר כל הזמן בשבילכם!


בגרסה החדשה:

1. שיפור המסך לדיווח כמויות בדוח יומן העבודה, כולל מסכי ניהול ספקים ופריטים.

2. העתקת כמויות מיום אחד לשני.

3. שיפור היציבות של האפליקציה כאשר התקשורת אינה רציפה.


תיאור השינויים

הגרסה כוללת מספר שינויים בממשק המשתמש, סביב ניהול ודיווח כמויות ביומן העבודה.


1.מסך דיווח כמויות ביומן עבודה

תצוגת המסך שונתה בכדי שתהיה ברורה יותר.

המסך נחלק באותו האופן שהיה בעבר לאזורים הבאים: בחירת ספק, סיכום ורשימת פריטים, כאשר נוספו כותרות וגלילת המסך עובדת על כלל המסך ולא רק על האזור של הפריטים כמו בעבר.

יצירת ספק חדש הוסרה מתיבת בחירת ספק ועברה להיות חלק מהקמת פריט חדש. על כן, במידה ויש צורך לדווח על פריט חדש, בין אם מסופק על ידי ספק שכבר מופיע בפרויקט או שאינו מופיע, מגיעים להוספת הפריט (והספק) מאותו המקום - על ידי לחיצה על כפתור ההוספה בתחתית המסך.
מסך הוספת פריט (מסך חדש)

במסך זה, מגדירים את כל הפרטים הנדרשים להוספת פריט קיים שטרם דווח עליו בפרויקט או פריט חדש לחלוטין.

כחלק מהתהליך, ניתן ליצור גם ספק חדש (או לבחור קיים) במידת הצורך.


בחירת ספק

בכניסה למסך, ראשית יש לבחור את הספק (לחץ על בחר ספק ובחר ספק מהרשימה).ייפתח מסך עם רשימת הספקים באתר:


נבחר ספק קיים (או נוסיף ספק חדש באמצעות לחיצה על כפתור הפלוס).


הספק הנבחר (או החדש) יסומנו בצהוב. נאשר את בחירת הספק על ידי לחיצה על אישור בחלק העליון של המסך.


בחירת סוג פריט

נבחר את סוג הפריט שברצוננו להוסיף ותחתיו תופיע רשימת הפריטים הקיימים אשר ניתן להוסיף לדיווח כמויות בפרויקט.

הערה: ניתן להוסיף פריט חדש באמצעות לחיצה על כפתור הפלוס, ציון שם ואישור.


נבחר פריט

נבחר פריט מהרשימת (או נוסיף חדש) והפריט הנבחר יסומן בצהוב.


לצורך הוספת הפריט - נלחץ על כפתור הוסף בתפריט העליון.

הפריט יתווסף לרשימת הפריטים בפרויקט ויופיע במסך דיווח כמויות.

עכשיו רק נותר לדווח כמות לפריט שנוסף.
2. העתקת כמויות:


בהצלחה!