יש לחפש את קיפר בPLAY STORE 
יש ללחוץ על הורדה /INSTALLכניסה לאפליקציה