1. נכנסים ליומן עבודה
2. לוחצים על הפלוס


3. 


4. 

5. 

6. בוחרים


7.