הפרויקט מחולק לאזורים 

האזור יכול להיות מחולק לתתי אזורים 

עבור כל תת אזור אפשר להכניס רשימה של בדיקות (צ'ק ליסטים)


ניתן לחלק את הקטגוריות לאחוזים, ככל שיותר סעיפים יהיו בסטטוס תקין אחוז ההשלמה יעלה 

...........