אם רוצים לפתוח גרסה חדשה יש ללחוץ על הוסף דוח ,לאחר מכן  יש לסמן  וי בהצג את כל הדוחות ולבחור את  הדוח הרלוונטידוח חדש