1. נכנסים לדוחות  ובוחרים דוח האחרון (חיפוש טקטואלי בימנים)2. 


3. המערכת מציגה את כל היומנים בהם מופיעה המילה  כולל בתמונות