אפשר לבצע סינון גם של מידע מסויים לפי הדוגמא הבא: לאחר הפקת הדוח יש אפשרות להדפיס אותו ואו לייצא לקובץ אקסלהדפסה 

קובץ אקסל