היסטוריית שינויים נמצאת בסוף הדיווח של היומן 

היא מציגה את השינויים שבוצעו , מתי הם בוצעו  ועל ידי מי.


יש ללחוץ על הצג פירוט כדי לראות את הנתונים :