מפקח יכול לדווח כמויות בעמודה של מפקח,  לכתוב בשדות : העבודה שבוצעה, פיקוח עליון באתר  והערות מפקח (יש ללחוץ על "עדכן") ,  ואז לשמור או לחתום (כשחותמים מתבצעת פעולת שמירה אוטומטית)


בלחיצה על "חתום" יוצג מסך להקלדת שם משתמש וסיסמא (אלא אם נקבע אחרת בהגדרות הארגון)


חתימה של מפקח נועלת היומן לכל שינוי/עדכון

** אם הוגדר שליחת מייל אוטומטי לאחר חתימה של מפקח על יומן עבודה , המערכת תציג למי נשלח הדוח.

** יש אפשרות לבטל את החתימה ע"י  מי שחתם במקור, (שם שמופיע מתחת להערות עם תאריך ושעה)  בהיסטוריית שינויים מוצגות כל החתימות שנחתמו ובוטלו.