אחרי שמסיימים לדווח ביומן כמויות והערות במלל חופשי לוחצים על "חתום"

נפתח מסך בו יש לכתוב  שם משתמש וסיסמא ( אלא אם נקבע בהגדרות הארגון שאין צורך ברישום שם משתמש וסיסמא לצורך חתימה) 


חתימה של מנהל עבודה נועלת לעדכון את דיווח הכמויות  בעמודה של מנהל עבודה, שדה העבודה שבוצעה, אופציה להוספת תמונות, שדה הערות בטיחות ושדה הערות מנהל עבודה.


**  אם הוגדר מראש  שליחת מייל אוטומטי לאחר חתימה של מנהל עבודה ביומן,  יוצג מסך  שמעדכן למי נשלח הדוח.אפשר  לבטל חתימה  רק ע"י מי שחתם במקור, (שם שמופיע מתחת להערות עם תאריך ושעה) לוחצים  על "בטל חתימה" , יוצג מסך להקלדת  שם משתמש וסיסמא ולאחר החתימה הנמענים יקבלו מייל נוסף. 


**  יש היסטוריית שינויים בסוף היומן שמציגה את כל החתימות וחתימות שבוטלו,