1. מחיקת ספק/קבלן משנה


ניתן למחוק את הספק / קבלן וכל מה שמשוייך אליו ( בפריטים),


1.1 בוחרים את התאריך ואז בוחרים את הספק / קבלן ( נצבע בירוק)
לוחצים על הצג פירוט


 ברגע שיש את הפירוט יש כפתור "DeleteAllLtems"  עליו יש ללחוץ ,


לאחר מכן לוחצים על "שמור שינויים "1.2 אם רוצים למחוק רק פריטים מסויימים יש אפשרות לבצע זאת בלחיצה על המילה "הכל" בשדה של בחר ספק/קבלן משנה( צבוע בירוק).
אפשר גם למחוק כמה פריטים יחד של ספקים / קבלנים שונים

בסוף לוחצים על "שמור שינויים"

אם ברצונך למחוק רק פריטים מסויימים יש אפשרות לבצע זאת בלחיצה על המילה "הכל" ( צבועה בירוק)
אפשר גם למחוק כמה פריטים יחד של ספקים / קבלנים שונים

בסוף לוחצים על "שמור שינויים"
לתשומת ליבכם ,אין אפשרות למחוק פריטים אם  באותו יום יש דיווחים , ולכן יש למחוק קודם את הדיווח.


2. העתקת מללים בשדות השונים:

בוחרים את התאריך ביומן שבו רוצים לבצע העתקה, נכנסים לשדה הרלוונטי ולוחצים על המילה עדכן,

לאחר מכן תופיע השורה העתקה מיום קודם, לחיצה על זה תציג הודעה לגבי התאריך ממנו תבוצע העתקה,

המערכת מבצעת העתקה של דיווח מהתאריך האחרון שבו בוצע דיווח באותו שדה רלוונטי,

לוחצים על אישור (O.K) ושמור.


עושים העתקה לכל שדה בנפרד ואין חובה לבצע העתקה בכל השדות.