הוספת ספק / קבלן חדש:


נכנסים ליומן עבודה הרלוונטי והתאריך הרלוונטי בו רוצים לדווח עבור אותו ספק (אם רוצים לדווח רטרואקטיבית בוחרים את התאריך המוקדם ביותר )


1 .יש ללחוץ על ה+ הירוק בשדה בחר ספק /קבלן1.1 לאחר לחיצה על ה+ נפתח שדה בו יש לכתוב את שם הקבלן / ספק (במידה ולא קיים ברשימת הספקים / קבלנים המופיעים ב"בחר") וללחוץ על הוסף.


1.2 לאחר כתיבת שם הקבלן / ספק חדש והוספה הוא יופיע ליד המילה "הכל" בצבע ירוק 1.4 כדי  לשייך לאותו קבלן / ספק פריט ( מנהלים / עובדים / ק.משנה / ציוד / חומרים) יש ללחוץ על המשולש ליד

הצג פירוט ואז ללחות על + הירוק ליד הוסף פריט,  
 מוסיפים את הפריטים לפי שלבים 1, 2, 3 (הם יופיעו ברשימה כפי שמופיע למטה)