יומן עבודה

הוספת ספק / קבלן חדש ביומן עבודה דרך המערכת
הוספת ספק / קבלן חדש: נכנסים ליומן עבודה הרלוונטי והתאריך הרלוונטי בו רוצים לדווח עבור אותו ספק (אם רוצים לדווח רטרואקטיבית בוחרים את התאריך המוקדם ביות...
ב', 18 נוב, 2019 at 10:14 לפני הצהריים
עדכונים ביומן עבודה דרך המערכת
1. מחיקת ספק/קבלן משנה ניתן למחוק את הספק / קבלן וכל מה שמשוייך אליו ( בפריטים), 1.1 בוחרים את התאריך ואז בוחרים את הספק / קבלן ( נצבע בירוק) לוח...
ב', 18 נוב, 2019 at 10:26 לפני הצהריים
שיתוף יומן עבודה
יש להכנס לדוחות, דוח אתר יומי  יש לבחור את  הפרויקט הרלוונטי  והתאריך / טווח תאריכים , ללחוץ על הצג דוחות, לסמן את כל הדוחות (בריבוע הקטן ל...
א', 19 יול, 2020 at 11:18 לפני הצהריים
חתימה ביומן עבודה על ידי מנהל עבודה
אחרי שמסיימים לדווח ביומן כמויות והערות במלל חופשי לוחצים על "חתום" נפתח מסך בו יש לכתוב  שם משתמש וסיסמא ( אלא אם נקבע בהגדרות הארג...
ד', 5 דצמ, 2018 at 11:38 לפני הצהריים
חתימה ביומן עבודה על ידי מפקח
 מפקח יכול לדווח כמויות בעמודה של מפקח,  לכתוב בשדות : העבודה שבוצעה, פיקוח עליון באתר  והערות מפקח (יש ללחוץ על "עדכן") ,  ואז לשמור או לחתום ...
ד', 5 דצמ, 2018 at 11:39 לפני הצהריים
היסטוריית שינויים
היסטוריית שינויים נמצאת בסוף הדיווח של היומן  היא מציגה את השינויים שבוצעו , מתי הם בוצעו  ועל ידי מי. יש ללחוץ על הצג פירוט כדי לראות את הנתונים : ...
ג', 27 נוב, 2018 at 10:58 לפני הצהריים
דוח אתר יומי
1. בוחרים את האתר הרלוונטי 2. בוחרים תאריך ספיציפי או טווח תאריכים 3. לוחצים על הצג דוחות  לחיצה על  "צפה" מציגה את היומן בהמשך הד...
ב', 23 דצמ, 2019 at 11:22 לפני הצהריים
דוח הגעה לאתר כמותי
אפשר לבצע סינון גם של מידע מסויים לפי הדוגמא הבא:  לאחר הפקת הדוח יש אפשרות להדפיס אותו ואו לייצא לקובץ אקסל הדפסה  קובץ אקסל 
ג', 27 נוב, 2018 at 12:01 אחר הצהריים
חיפוש טקסטואלי ביומנים
1. נכנסים לדוחות  ובוחרים דוח האחרון (חיפוש טקטואלי בימנים) 2.  3. המערכת מציגה את כל היומנים בהם מופיעה המילה  כולל בתמונות 
ג', 27 נוב, 2018 at 12:04 אחר הצהריים
הוספת ספק / קבלן משנה
1. נכנסים ליומן עבודה 2. לוחצים על הפלוס 3.  4.  5.  6. בוחרים 7. 
ב', 23 דצמ, 2019 at 11:30 לפני הצהריים